Haryt

Bio ereýän süýümli dokma önümleri / AES dokma önümleri

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.Bio ereýän süýüm adam bedeniniň suwuklygynda erär, adam saglygyna zyýan bermez, hapalanmaz, erkin, ýaşyl, daşky gurşawa zyýanly we izolýasiýa materialyna zyýan berer.

Bio erän süýümli dokma ýüplük, mata, lenta, egrilen ýüp, inedördül ýüp we ş.m. öz içine alýar, bio ereýän süýümli köp süýüm, aýna süýüm ýa-da poslamaýan polat bilen ýörite işlenip taýýarlanýar.Aboveokardaky önümden başga-da, her şert boýunça ýöriteleşdirilen ýokary temp dokma önümlerini üpjün edip bileris.

Adaty aýratynlyklar

Pes bio dowamly
Ajaýyp ýokary çydamlylyk
Asbest mugt
Pes dykyzlyk
Pes ýylylyk geçirijiligi, gowy termiki zarba garşylygy
Himiki eroziýa garşylygy, aňsat gurnamak

Adaty amaly

Ojak we turba izolýasiýasy we möhürlemek
Tempokary Temp turbalary izolýasiýa we möhürlemek
Ojakdan goraýan we ýokary temp baglanyşdyrýar
Çeýe giňelme
Tempokary temp klapan we nasos möhürlemesi
Atylylyk çalşyjy we peçli awtoulag möhürlemesi
Tempokary Temp elektrik izolýasiýa sim we kabel bilen örtmek

Adaty önüm aýratynlyklary

Bio ereýän süýümli dokma önümleri Adaty önüm aýratynlyklary
Haryt ady Bio ereýän süýümli ýüp, mata, lenta, ýüplük we ş.m.
Esasy materiallar Bio ereýän süýüm / Aýna süýüm berkidildi Bio ereýän süýüm / poslamaýan polat berkidildi
Nominal dykyzlygy (kg / m³) 550
Elýeterlilik (mm) Uzynlygy 30000mm * Ini 300-1500mm * T 1,6-6mm
Suwuň düzümi (%) ≤2
Warp dykyzlygy 48 ~ 60 ply / 10 sm
Weft Desnity 21 ~ 30 ply / 10 sm
Ot almagyň ýitgisi (%) ≤15
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň