Haryt

Bio ereýän süýüm kagyzy / AES kagyzy

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.Bio ereýän süýüm adam bedeniniň suwuklygynda erär, adam saglygyna zyýan bermez, hapalanmaz, erkin, ýaşyl, daşky gurşawa zyýanly we izolýasiýa materialyna zyýan berer.

Bio ereýän süýümli kagyz ýokary arassa bio ereýän süýümli köp mukdarda we az mukdarda baglaýjylar bilen öndürilýär, ösen gaýtadan işlemek tehnologiýasy süýümi paýlamagy hasam güýçlendirýär.Bio ereýän süýümli kagyz ýokary temp izolýasiýasynda ulanylýar, galyňlygy we dykyzlygy takyk gözegçilikde saklanýar, baglaýjy ulanylanda ýakylýar.

Adaty häsiýetler

Pes bio dowamly
Ajaýyp elektrik izolýasiýasy
Ajaýyp mehaniki gaýtadan işlemek
Tokary ýyrtyk garşylyk
Fokary çeýeligi, takyk galyňlygy
Pes mazmun
Pes ýylylyk kuwwaty, pes ýylylyk geçirijiligi

Adaty amaly

Senagat izolýasiýasy, möhürlemek, antikroziýa
Elektrik ýyladyş enjamynyň izolýasiýasy
Gural enjamlaryny izolýasiýa etmek
Giňeltmek bogunlary üçin izolýasiýa
Senagat izolýasiýa materiallary
Eredilen metal gap
Ojakdan goraýan
Awtoulagda izolýasiýa

Adaty önüm aýratynlyklary

Bio ereýän süýümli kagyz adaty önüm aýratynlyklary
Haryt ady Bio ereýän kagyz
Dartyş güýji (Mpa) ≥0.3
Suwuň düzümi (%) ≤2
Ot almagyň ýitgisi (%) ≤10
Nominal dykyzlygy (kg / m³) 190 ~ 220
Giňligi * Uzynlygy (mm) 610mm ýa-da 1220mm ini;uzynlygy 80m, 40m, 30m, 20m, 10m
Galyňlygy (mm) 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň