Biz hakda

HAKYNDA (1)

Kompaniýanyň tertibi

Şandong welaýatynyň Zibo ýokary tehnologiýa etrabynda ýerleşýän “Shandong Minye refrakter süýüm.” LTD, 2002-nji ýyldan başlap, keramiki süýüm öndürmek, izolýasiýa materiallaryny dizaýn etmek, gözleg, önümçilik we in engineeringenerçilik we ş.m.
Şandong Minye Içki Mongoliýa Minye täze material CO., LTD, Şandong Minye refrakter süýümli Şanhaý şahamçasy, Şandong Minye refrakter süýüm in Engineeringenerçilik kärhanasy, LTD, Huaichang Changyuan keramiki çig mal CO., LTD20 ýyllyk çalt ösüşden soň, Şandong Minye Hytaýyň keramiki süýüm bazarynda önümçilik kuwwaty we bazar abraýy boýunça öňdebaryjy kärhana boldy.Şandong Minye Hytaýyň professional peç izolýasiýa materiallary boýunça hünärmeni bolup, bu marka bazarda giňden tanalýar we meşhur.

Häzirki wagtda “Shandong Minye” satuw ulgamy tutuş Hytaýy gurşap aldy we Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Taýwan we ş.m. ýurtlara we sebite eksport etdi.Şandong Mininiň önümi, peç örtüginde, ýangyna garşy izolýasiýa, ýokary temperatura izolýasiýasy we başga-da köp pudaklarda giňden ulanylýar.

“Shandong Minye” önümine keramiki süýüm seriýalary (köp, ýorgan, duýgy, tagta, wakuum emele gelen şekiller, dokma we modul goşmak bilen), organiki däl süýüm materiallary seriýasy, ýangyna garşy we ses subutnamasy, Polikristally süýüm seriýasy, bio-ereýän süýüm seriýasy, mikrop süýüm seriýasy , korroziýa garşy himiki kömekçi önümler seriýasy, ýeňil / agyr guýulýan seriýalar, ýeňil izolýasiýa kerpiç we sement seriýalary we ş.m.

HAKYNDA (2)

Indi Şandong Minye-de 40 sany keramiki süýüm önümçilik liniýasy bar, şol sanda 2 bio ereýän süýüm liniýasy, 4 sany doly awtomatiki keramiki süýüm tagtasy, 1 sany doly awtomatiki monolit modul liniýasy, umumy ýyllyk kuwwaty iki ýüz müň tonna.Şandong Minye dürli görnüşli önümlere, hünärmen we baý tejribeli gözleg, dizaýn we in engineeringenerçilik toparyna eýedir, önümlerimiz 800 ℃ 1600 ranging aralygynda dürli önümçilik goşundylaryny öz içine alýar.

Şandong Minye elmydama “Diňe hil we dogruçyllyk gowy abraý getirýär” dolandyryş pelsepesine eýerýär, biz “energiýa tygşytlamak we müşderilerimiz üçin sarp etmegi azaltmak” maksady bilen müşderilere we jemgyýete hyzmat edýäris.

hakda

Şahadatnama

Taryhymyz

 • 2001
  2001
  Şandong Minye süýümli we ýorgan bilen üflenip başlady, ilkinji synag önümçiligi üstünlik gazandy.2002 we 2003-nji ýyllarda ýene iki sany süýümli süýümi uzatdy.
 • 2002
  2002
  “Shandong Minye Refractory Fiber CO., LTD” döredildi.
 • 2004
  2004
  Iki sany süýümli süýümli, ýorgan çyzyklar öndürildi.
 • 2005-2006
  2005-2006
  Bazar has gowulaşdy we gowulaşdy, Şandong Minye önümçilik kuwwatyny artdyrmak üçin pursatdan peýdalanyp, eplenýän modul, wakuum emele getiriji şekiller we ş.m. ýaly çuňňur gaýtadan işleýän önüm öndürip başlady.
 • 2007
  2007
  Ilkinji doly awtomatiki duýgy we tagta çyzygy öndürildi, Şandong Minye köpçülikleýin, galan bölekleri we bölekleri has gowy ulanýar.
 • 2008-nji ýyl
  2008-nji ýyl
  Zichuan Cicun Minye şahamçasy döredildi.
 • 2015
  2015
  Annualyllyk 1500 tonna keramiki süýümli kagyz çyzygy öndürildi.
 • 2016
  2016
  Ikinji doly awtomatiki galyň tagta çyzygy öndürildi.
 • 2017
  2017
  Şandong Minye we SINOPEC hyzmatdaşlygy üpjün edýän strategiýa çydamly materiallara ýetýärler.
 • 2018
  2018-nji ýylda
  Içki Mongoliýa Minye Täze Material CO., LTD döredildi.
 • 2021
  2021
  Şandong Minye 20 ýyllygyny belleýär we Içki Mongoliýa Minye zawody öndürilip başlandy.Şandong Minye monolit modul liniýasyny import edýän doly toplum öndürildi.