Haryt

Bio ereýän köp süýüm / AES köp

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.Bio ereýän süýüm adam bedeniniň suwuklygynda erär, adam saglygyna zyýan bermez, hapalanmaz, erkin, ýaşyl, daşky gurşawa zyýanly we izolýasiýa materialyna zyýan berer.

Bio ereýän süýümli köp mukdarda garşylyk peçinde ýokary arassa çig mallary eredip öndürilýär, soňra partlama / egirme prosesi kabul edilýär, köp süýüm ikinji derejeli gaýtadan işlemezden we ýylylyk bejergisiz.

Adaty aýratynlyklar

Pes bio-dowamly
Pes ýylylyk kuwwaty, pes ýylylyk geçirijiligi
Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy
Ajaýyp himiki durnuklylyk
Baglaýjy we poslama garşy
Ajaýyp ses siňdirişi

Adaty amaly

Etorgan, tagta, dokma önümleri üçin iýmit
Köpük, guýulýan, örtükli material
Tempokary Temp gazkalary möhürlemek
Giňelýän bogunlarda izolýasiýa
Çygly gaýtadan işleýän önümler üçin material beriň

Adaty önüm aýratynlyklary

Bio-ereýän süýümli köpçülikleýin önümiň häsiýetleri
Önümiň beýany Bio-ereýän köplük
Klassifikasiýa temperaturasy (℃) 1260
Süýümiň diametri (μm) 3-5
Suratyň mazmuny (%) (0.≥0.212mm) ≤15
SiO2 (%) 60-68
CaO (%) 25-35
MgO (%) 4-7
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär. Netijeler spesifikasiýa maksatlary üçin ulanylmaly däldir.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň