Haryt

Bio ereýän süýüm ýorgan / AES ýorgan

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.Bio ereýän süýüm adam bedeniniň suwuklygynda erär, adam saglygyna zyýan bermez, hapalanmaz, erkin, ýaşyl, daşky gurşawa zyýanly we izolýasiýa materialyna zyýan berer.

Bio ereýän süýümli ýorgan ýokary güýç, iňňe izolýasiýa ýorgan, hiç hili baglaýjy ýok.Reňki açyk ýaşyl, takyk ululygy, refrakter, ýylylyk galkany, izolýasiýa we ş.m. ýaly köp funksiýa Bio ereýän süýümli ýorgan dürli dykyzlykda, dürli ululykda bolýar.

Adaty aýratynlyklar

Pes bio-dowamly
Ajaýyp himiki durnuklylyk
Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy
Ajaýyp dartyş güýji
Pes ýylylyk geçirijiligi
Pes ýylylyk kuwwaty
Ajaýyp izolýasiýa

Adaty amaly

Senagat peçiniň ätiýaçlyk asty
Temokary Temp turbalary bilen örtmek
Modul üçin materiallary iýmitlendiriň
Fireangyndan goramak

Adaty önüm aýratynlyklary

Bio-ereýän ýorgan adaty önüm aýratynlyklary
Önümiň beýany Bio-ereýän ýorgan
Klassifikasiýa temperaturasy (℃) 1260
Dartyş güýji (Mpa) (galyňlygy 25mm, dykyzlygy 128kg / m³) ≥0.04
Suratyň mazmuny (%) (0.≥0.212mm) ≤15
Atingyladylandan soň çyzykly gysyş (%) (24 sagat, 1000 ℃) ≤ 3
Dykyzlygy (kg / m3) 96, 128
Malylylyk geçirijiligi W / (mk) (ortaça 500 ℃) ≤0.153
SiO2 (%) 60-68
CaO (%) 25-35
MgO (%) 4-7
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.
Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň