Habarlar

 • Keramiki süýüm duýgusy bilen keramiki süýüm tagtasynyň arasyndaky tapawut

  Keramiki süýüm duýgusy bilen keramiki süýüm tagtasynyň arasyndaky tapawut

  Keramiki süýüm, wakuum emele getiriş tehnologiýasynda gaýtadan işlenen keramiki süýümiň köpüsini çig mal hökmünde alýar.Bu ýeňil agram, ýokary süýümli izolýasiýa materialy.Käbir müşderiler köplenç keramiki süýüm bilen keramiki süýüm tagtasynyň arasyndaky tapawudyň nämedigini soraýarlar, aşakdaky ýaly birnäçe tapawudy sanap geçýäris: 1. ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýümli tagtanyň ulanylyşy we artykmaçlyklary

  Keramiki süýüm tagtasy giňden tanalýan we giňden ulanylýan refrakter izolýasiýa materialy.Onuň artykmaçlyklary köp, meselem, köp mukdarda dykyzlyk, gowy ýylylyk durnuklylygy, ýokary temperatura garşylygy, pes ýylylyk geçirijiligi, çeýeligi, ses izolýasiýasy, mehaniki yrgyldy garşylygy, elektrik ...
  Koprak oka
 • Şandong Minye 20 ýyllyk köp ýyllyk we Içki Mongoliýa Minye başlangyç dabarasy

  Şandong Minye 20 ýyllyk köp ýyllyk we Içki Mongoliýa Minye başlangyç dabarasy

  2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda Şandong Minye 20 ýyllyk ýubileýini we Içki Mongoliýa Minye zawodynyň içerki Mongoliýa Minye täze zawodynda açylyş dabarasyny geçirýär.Dürli pudaklardan gelen dostlar we müşderiler Minye bilen bu manyly senäni bellemek üçin ýygnanýarlar.2002-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli, 20 ýyldan gowrak rapi ...
  Koprak oka
 • Täze önüm - monolit modul

  Täze önüm - monolit modul

  Hemmäňiziň bilşimiz ýaly, adaty keramiki süýümli modul, eplenýän modul ýa-da stak moduly bolsun, gysylan keramiki süýüm ýorganlardan ýasalýar.Monolit moduly, peç izolýasiýa asty üçin özboluşly döredijilik çözgüdi, gysylmazdan tutuş monolit modul.Monolit moduly m ...
  Koprak oka