Haryt

Keramiki süýüm Rigidizer

Rigidizer, Al-Si-ni öz içine alýan ýelim önümdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Rigidizer, Al-Si-ni öz içine alýan ýelim önümdir.Keramiki süýümiň ýa-da beýleki refrakter materiallaryň ýüzüni bejermek, eroziýa garşy ýerüsti gabygyň garşylygyny ýokarlandyrmak we refrakter materiallaryň hyzmat möhletini uzaltmak üçin ulanylýar.

Adaty aýratynlyklar

AASsat gurnama
ýorganyň we tagtanyň çydamlylygyny we ýerüsti eroziýa garşylygyny ýokarlandyryň
ýeliň üstündäki hapanyň garşylygyny ýokarlandyryň
süýümli önümleriň üstüne pyrlanyp ýa-da sepilip bilner

Adaty amaly

KERAMIK Süýümli BLANKET MESELE
MODUL ÜÇIN HOWPSUZLYK
WACUUM-FORMED Süýüm önümleri üçin SÖFGI DÖWLETI

Adaty önüm aýratynlyklary

Rigidizer adaty önüm aýratynlyklary
Haryt kody MYGZ-Si MYGZ-Al
Klassifikasiýa temperatura derejesi (° C) 1300 1500
Dykyzlygy (kg / m³) 1200 - 1300 1300 - 1400
Ulanylýan mukdar (kg / m²) 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5
PH Alkalesent Kislota
Reňk Gök Gülgüne
Möhleti gutarýan senesi 12 aý 12 aý
Möhleti gutarýan senesi 6 aý 6 aý
Bukja (kg / barrel) 25kg 25kg
Paket Daşarky ölçeg (a × cxb) (sm) 26 x 28 x 40 26 x 28 x 40
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler