Haryt

Keramiki süýüm dokma / RCF dokma önümleri

Keramiki süýümli dokma ýüplük, mata, lenta, egrilen ýüp, inedördül ýüp we ş.m. öz içine alýar, keramiki süýümli köp süýüm, aýna süýüm ýa-da poslamaýan polat bilen ýörite işlenip taýýarlanýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Keramiki süýümli dokma ýüplük, mata, lenta, egrilen ýüp, inedördül ýüp we ş.m. öz içine alýar, keramiki süýümli köp süýüm, aýna süýüm ýa-da poslamaýan polat bilen ýörite işlenip taýýarlanýar.Aboveokardaky önümden başga-da, iş tempine we ýagdaýyna görä ýöriteleşdirilen ýokary temp dokma önümlerini üpjün edip bileris.

Adaty aýratynlyklar

Ajaýyp ýokary çydamlylyk
Asbest mugt
Pes dykyzlyk
Pes ýylylyk geçirijiligi, gowy termiki zarba garşylygy
Himiki eroziýa garşylygy, aňsat gurnamak

Adaty amaly

Ojak we turba izolýasiýasy we möhürlemek
Tempokary Temp turbalary izolýasiýa we möhürlemek
Ojakdan goraýan we ýokary temp baglanyşdyrýar
Çeýe giňelme
Tempokary temp klapan we nasos möhürlemesi
Atylylyk çalşyjy we peçli awtoulag möhürlemesi
Tempokary Temp elektrik izolýasiýa sim we kabel bilen örtmek

Adaty önüm aýratynlyklary

Keramiki süýüm dokma önümleri Adaty önüm aýratynlyklary
Haryt ady Dokma eşigi Dokma ýüpi
Haryt kody MYTX-BZ-08B MYTX-HG-08B MYTX-BZ-08S MYTX-HG-08S
Esasy materiallar RCF / Aýna süýümi berkidildi RCF / poslamaýan polat berkidildi RCF / Aýna süýümi berkidildi RCF / poslamaýan polat berkidildi
Nominal dykyzlygy (kg / m³) 550
Elýeterlilik (mm) Uzynlygy 30000mm * Ini 300-1500mm * T 1,6-6mm Uzynlygy 30000mm * D 4-150mm
Suwuň düzümi (%) ≤2
Warp dykyzlygy 48 ~ 60 ply / 10 sm
Weft Desnity 21 ~ 30 ply / 10 sm
Ot almagyň ýitgisi (%) ≤15
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň