Haryt

Polikristally süýüm / Alýumina süýümi köp / ýorgan

Polikristally süýümli köp mukdarda pes dykyzlyk, pes ýylylyk geçirijiligi, gowy termiki zarba garşylygy, ýokary iş güýji, gowy himiki durnuklylyk, poslama garşy gowy we ş.m. aýratynlyklary bar, metallurgiýa, gurluşyk, keramika, howa we howa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polikristally süýümli köp mukdarda pes dykyzlyk, pes ýylylyk geçirijiligi, gowy termiki zarba garşylygy, ýokary iş güýji, gowy himiki durnuklylyk, poslama garşy gowy we ş.m. aýratynlyklary bar, metallurgiýa, gurluşyk, keramika, howa we howa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

PCW ýorgan PCW süýümi bilen ýasalýar, iki taraplaýyn iňňe, baglaýjy ýa-da başga goşundylar ýok.Okislenme atmosferasy, bitarap atmosfera we gowşak peselýän atmosferada PCW ýorgan henizem gowy güýç, ýumşaklyk we süýüm gurluşyny saklaýar.

PCW ýorgan, alýumin silikat süýüminden has gowy kislota-gidroksidi eroziýa garşylygy bar.PCW ýorgan ýylylyk izolýasiýa täsiri gaty gowy, sebäbi hiç hili ok ýok.

PCW ýorganyň adaty aýratynlyklary

Pes ýylylyk geçirijiligi
Highokary tempde pes gysyş
Ajaýyp termiki zarba garşylygy
Iň oňat modul iýmitlendiriji material, ýokary tempde gowy ýumşaklyk
Pes ýylylyk kuwwaty
Gowy ses siňdirişi
Güýçli, aňsat gaýtadan işlemek, labyr meýdanynda gözýaş we deşik ýok.
Gowy himiki durnuklylyk we eroziýa garşylyk.

Adaty amaly

PCW süýümi: PCW ýorgan, duýgy, tagta, VF şekilleri we ş.m. iýmitlendirmek, peç asty 1400 above;ýokary templi peç giňeltmek bogunlarynda möhürlemek;porşen, tormoz pad we ş.m. güýçlendiriji materiallar;raketa motorynda ýa-da beýleki howa giňişliginde izolýasiýa materialy, harby izolýasiýa materialy;Europeanewropada we ýokary çykýan gaz çykaryş standartlaryndan ýokary awtoulag katalitik öwrüji gaz materialy.

PCW ýorgan: Hihg Temp peç asty, keramika çalt otlaýan peç, nebithimiýa peç, ýokary temp möhürleýji gap, peçiň gapy möhürlenişi, ýokary temp süzgüçli media.

PCW Bulkyň tipiki aýratynlyklary

Pes ýylylyk geçirijiligi, pes ýylylyk kuwwaty
Ajaýyp himiki durnuklylyk
Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy
Baglaýjy we eroziýa materiallary ýok
Highokary tempde gowy ýumşaklyk we dartyş güýji

Adaty önüm aýratynlyklary

Polikristally süýüm köp / ýorgan adaty önüm aýratynlyklary
PCW önümi Weneer moduly Weneer moduly PCW ýorgan
Haryt kody MYPCW-72 MYPCW-80 MYPCW-72T
Temperatura derejesi (° C) 1600 1600 1600
Nominal dykyzlygy (kg / m³) 100 100 100 ~ 130
Hemişelik çyzykly gysyş (%) (1400 ° Cx6hr) < 1.5 (1500 ° Cx6hr) < 1 (1500 ° Cx6hr) < 1
Al2 O3 (%) 72 80 72
Al2 O3 + SiO2 (%) ≥98.8 ≥99 ≥99.7
Fe2 O3 (%) 0.1
Elýeterlilik 200x100x50 200x100x50 7200x610x6 / 12.5 / 25
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler